22 July 2024

Wat komt er op het Sectorpark in Halfweg?

Wat komt er op het Sectorpark in Halfweg?

Wat gaat er gebouwd worden op het Sectorpark in Halfweg. Voor de inwoners van Halfweg is dit een belangrijke vraag, waarover de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 23 mei een besluit moet nemen.

Komen er 30 sociale huurappartementen voor jongeren en 24 woningen of worden er 110 flexwoningen, waaronder 30 sociale huurappartementen voor jongeren, gebouwd?

Aanvankelijk was het de bedoeling om 24 woonkavels en 8 kluswoningen te realiseren. In 2020 is besloten de kluswoningen om te zetten in circa 30 sociale huurappartementen.

Met de Metropool Regio Amsterdam ligt er echter een afspraak om in Haarlemmermeer zo’n 156 tot 230 flexwoningen te bouwen.

Met de realisatie van 110 flexwoningen op het Sectorpark worden deze afspraken nagekomen, maar dit leidt tot bezwaren van omwonenden.

Bron: HCnieuws.nl