22 July 2024

Weinig animo voor Tiny Houses in Haarlemmermeer

Weinig animo voor Tiny Houses in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer is tot nog toe weinig belangstelling voor de bouw van Tiny Houses; kleine wooneenheden voor mensen die snel onderdak nodig hebben. Dat heeft wethouder Mieke Booij van Woonbeleid geantwoord op mondelinge vragen van fractievoorzitter Hans Spijker van Een Haarlemmermeer.

Spijker diende vorig jaar een motie in, waarin het college werd opgeroepen om Tiny Houses mogelijk te maken. De motie werd toen unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Wethouder Booij gaf aan nog steeds open te staan voor dit soort huisvestingsprojecten, maar dat er nog geen serieuze aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.