4 March 2024

Werkonderbreking KLM piloten afgewend

Werkonderbreking KLM piloten afgewend

De directie van KLM heeft een akkoord op hoofdlijnen gesloten met pilotenvakbond VNV over een nieuwe CAO. Daardoor ging een geplande werkonderbreking van de vliegers vandaag niet door.

Het is de bedoeling dat KLM en VNV de afspraken verder uitwerken. Daarna is het aan de leden van de vakbond of zij instemmen met de nieuwe cao-afspraken.

Afgesproken is onder andere een loonstijging van 5,5% gemiddeld over een looptijd van twee jaar. Daarnaast is er een eenmalige compensatie van 2% afgesproken vanwege de late ingangsdatum van de cao, die al sinds maart 2023 was afgelopen.

Bron: Luchtvaarnieuw.nl