18 July 2024

Hulde voor Lenie Rondema

Hulde voor Lenie Rondema

Op zaterdag 17 februari vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de vrijwilligers van De Zonnebloem, afdeling Aalsmeer-Rijsenhout. Naast de gebruikelijke agenda-onderwerpen werd er ook stilgestaan bij het vertrek van Lenie Rondema.

Lenie is één van de oprichters van de Zonnebloemafdeling in 1981. Destijds was de organisatie klein, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een vereniging met 200 gasten en 25 vrijwilligers.

Lenie heeft zich gedurende 43 jaar ingezet voor huisbezoeken en was ook op andere gebieden actief in de maatschappij. Op 28 april 2022 werd ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens de bijeenkomst ontving Lenie naast enkele mooie cadeaus ook een kleurrijk boeket in de kleuren van De Zonnebloem als blijk van waardering voor haar inzet voor De Zonnebloem en de gemeenschap van Aalsmeer.

Bron: Nieuwe Meerbode – Foto: Zonnebloem Afdeling Aalsmeer-Rijsenhout